Рабочие программы + КИМ 23.02.04 2-4 курсы

Рабочие программы 23.02.04 2-4 курсы

KKIMpUD-inzhenernaya-grafika-23.02.04-tehnicheska-ekspluataciya-podemno-transportnyh-stroitelnyh-dorozhnyh-mashin-i-oborudovaniya-po-otraslyam-bazovaya.pdf [1.36 Mb][Скачать] [Смотреть]
KKIMpUD-materialovedenie-23.02.04-tehnicheska-ekspluataciya-podemno-transportnyh-stroitelnyh-dorozhnyh-mashin-i-oborudovaniya-po-otraslyam-bazovaya.pdf [2.55 Mb][Скачать] [Смотреть]
KKIMpUD-elektrotehnika-i-elektronika-23.02.04-tehnicheska-ekspluataciya-podemno-transportnyh-stroitelnyh-dorozhnyh-mashin-i-oborudovaniya-po-otraslyam-bazovaya.pdf [5.84 Mb][Скачать] [Смотреть]
KKIMpUDbezopasnost-zhiznideyatelnosti-23.02.04-tehnicheska-ekspluataciya-podemno-transportnyh-stroitelnyh-dorozhnyh-mashin-i-oborudovaniya-po-otraslyam-bazovaya.pdf [4.16 Mb][Скачать] [Смотреть]
RPUD-bezopasnost-zhiznideyatelnosti-23.02.04-tehnicheska-ekspluataciya-podemno-transportnyh-stroitelnyh-dorozhnyh-mashin-i-oborudovaniya-po-otraslyam-bazovaya.pdf [1.79 Mb][Скачать] [Смотреть]
RPUD-inzhenernaya-grafika-23.02.04-tehnicheska-ekspluataciya-podemno-transportnyh-stroitelnyh-dorozhnyh-mashin-i-oborudovaniya-po-otraslyam-bazovaya.pdf [1.51 Mb][Скачать] [Смотреть]
RPUD-informacionnye-tehnologii-v-professionalnoy-deyatelnosti-23.02.04-tehnicheska-ekspluataciya-podemno-transportnyh-stroitelnyh-dorozhnyh-mashin-i-oborudovaniya-po-otraslyam-bazovaya.pdf [0 b][Скачать] [Смотреть]
RPUD-materialovedenie-23.02.04-tehnicheska-ekspluataciya-podemno-transportnyh-stroitelnyh-dorozhnyh-mashin-i-oborudovaniya-po-otraslyam-bazovaya.pdf [2.72 Mb][Скачать] [Смотреть]
RPUD-metrologiya-standartizaciya-i-sertifikaciya-23.02.04-tehnicheska-ekspluataciya-podemno-transportnyh-stroitelnyh-dorozhnyh-mashin-i-oborudovaniya-po-otraslyam-bazovaya.pdf [0 b][Скачать] [Смотреть]
RPUD-ohrana-truda-23.02.04-tehnicheska-ekspluataciya-podemno-transportnyh-stroitelnyh-dorozhnyh-mashin-i-oborudovaniya-po-otraslyam-bazovaya.pdf [1.17 Mb][Скачать] [Смотреть]
RPUD-pravovoe-obespechenie-professionalnoy-deyatelnosti-23.02.04-tehnicheska-ekspluataciya-podemno-transportnyh-stroitelnyh-dorozhnyh-mashin-i-oborudovaniya-po-otraslyam-bazovaya.pdf [0 b][Скачать] [Смотреть]
RPUD-struktura-transportnoy-sistemy-23.02.04-tehnicheska-ekspluataciya-podemno-transportnyh-stroitelnyh-dorozhnyh-mashin-i-oborudovaniya-po-otraslyam-bazovaya.pdf [1.5 Mb][Скачать] [Смотреть]
RPUD-tehnicheskaya-mehanika-23.02.04-tehnicheska-ekspluataciya-podemno-transportnyh-stroitelnyh-dorozhnyh-mashin-i-oborudovaniya-po-otraslyam-bazovaya.pdf [1.47 Mb][Скачать] [Смотреть]
RPUD-elektrotehnika-i-elektronika-23.02.04-tehnicheska-ekspluataciya-podemno-transportnyh-stroitelnyh-dorozhnyh-mashin-i-oborudovaniya-po-otraslyam-bazovaya.pdf [2.02 Mb][Скачать] [Смотреть]

В ПОМОЩЬ АБИТУРИЕНТУ