Рабочие программы + КИМ 23.02.01 1го курса

Рабочие программы + КИМ 23.02.01 1го курса

RPUD-angliyskiy-yazyk-23.02.01-organizaciya-perevozok-i-upravlenie-na-transporte-po-vidam-bazovaya.pdf [1.74 Mb][Скачать] [Смотреть]
RPUD-biologiya-23.02.01-organizaciya-perevozok-i-upravlenie-na-transporte-po-vidam-bazovaya.pdf [1.45 Mb][Скачать] [Смотреть]
RPUD-vvedenie-v-specialsnot-23.02.01-organizaciya-perevozok-i-upravlenie-na-transporte-po-vidam-bazovaya.pdf [690.21 Kb][Скачать] [Смотреть]
RPUD-geografiya-23.02.01-organizaciya-perevozok-i-upravlenie-na-transporte-po-vidam-bazovaya.pdf [1.42 Mb][Скачать] [Смотреть]
RPUD-informatika-23.02.01-organizaciya-perevozok-i-upravlenie-na-transporte-po-vidam-bazovaya.pdf [889.14 Kb][Скачать] [Смотреть]
RPUD-istoriya-23.02.01-organizaciya-perevozok-i-upravlenie-na-transporte-po-vidam-bazovaya.pdf [2.15 Mb][Скачать] [Смотреть]
RPUD-literatura-23.02.01-organizaciya-perevozok-i-upravlenie-na-transporte-po-vidam-bazovaya.pdf [3.14 Mb][Скачать] [Смотреть]
RPUD-matematika-23.02.01-organizaciya-perevozok-i-upravlenie-na-transporte-po-vidam-bazovaya.pdf [2.81 Mb][Скачать] [Смотреть]
RPUD-nemeckiy-yazyk-23.02.01-organizaciya-perevozok-i-upravlenie-na-transporte-po-vidam-bazovaya.pdf [2.06 Mb][Скачать] [Смотреть]
RPUD-obschestvoznanie-ekonomika-i-pravo-23.02.01-organizaciya-perevozok-i-upravlenie-na-transporte-po-vidam-bazovaya.pdf [2.44 Mb][Скачать] [Смотреть]
RPUD-osnovy-bezopasnosti-zhiznideyatelnosti-23.02.01-organizaciya-perevozok-i-upravlenie-na-transporte-po-vidam-bazovaya.pdf [2.53 Mb][Скачать] [Смотреть]
RPUD-russkiy-yazyk-23.02.01-organizaciya-perevozok-i-upravlenie-na-transporte-po-vidam-bazovaya.pdf [2.64 Mb][Скачать] [Смотреть]
RPUD-fizika-23.02.01-organizaciya-perevozok-i-upravlenie-na-transporte-po-vidam-bazovaya.pdf [1.62 Mb][Скачать] [Смотреть]
RPUD-fizicheskaya-kultura-23.02.01-organizaciya-perevozok-i-upravlenie-na-transporte-po-vidam-bazovaya.pdf [1.03 Mb][Скачать] [Смотреть]
RPUD-himiya-23.02.01-organizaciya-perevozok-i-upravlenie-na-transporte-po-vidam-bazovaya.pdf [1.7 Mb][Скачать] [Смотреть]
RPUD-ekologiya-23.02.01-organizaciya-perevozok-i-upravlenie-na-transporte-po-vidam-bazovaya.pdf [1.27 Mb][Скачать] [Смотреть]
KKIMpPM-organizaciya-perevozochnogo-processa-23.02.01-bazovaya.pdf [2.7 Mb][Скачать] [Смотреть]
KKIMpPM-organizaciya-transportno-logisticheskoy-deyatelnosti-23.02.01-bazovaya.pdf [560.96 Kb][Скачать] [Смотреть]
KKIMpUD-informatika-23.02.01-bazovaya.pdf [5.44 Mb][Скачать] [Смотреть]
KKIMpUD-matematika-23.02.01-bazovaya.pdf [1.15 Mb][Скачать] [Смотреть]
KKIMpUD-nemeckiy-yazyk-23.02.01-bazovaya.pdf [4.01 Mb][Скачать] [Смотреть]
KKIMpUD-osnovy-filosofii-23.02.01-bazovaya.pdf [2.44 Mb][Скачать] [Смотреть]
KKIMpUD-russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-23.02.01-bazovaya.pdf [2.57 Mb][Скачать] [Смотреть]
KKIMUD-fizicheskaya-kultura-23.02.01-bazovaya.pdf [2.53 Mb][Скачать] [Смотреть]
PM.01-organizaciya-perevozochnogo-processa-MDK.01.01-23.02.01.pdf [764.47 Kb][Скачать] [Смотреть]
RPPM-dispetcher-avtomobilnogo-transporta-23.02.01-bazovaya.pdf [1.98 Mb][Скачать] [Смотреть]
RPPM-organizaciya-perevozochnogo-processa-23.02.01-bazovaya.pdf [3.05 Mb][Скачать] [Смотреть]
RPPM-organizaciya-servisnogo-obsluzhivaniya-na-transporte-23.02.01-bazovaya.pdf [2.24 Mb][Скачать] [Смотреть]
RPPM-organizaciya-tranportno-logicheskoy-deyatelnosti-23.02.01-bazovaya.pdf [3.04 Mb][Скачать] [Смотреть]
RPUD-angliyskiy-yazyk-23.02.01-organizaciya-perevozok-i-upravlenie-na-transporte-po-vidam-bazovaya.pdf [2.31 Mb][Скачать] [Смотреть]
RPUD-informatika-23.02.01-organizaciya-perevozok-i-upravlenie-na-transporte-po-vidam-bazovaya.pdf [1.62 Mb][Скачать] [Смотреть]
RPUD-istoriya-SPO-23.02.01-organizaciya-perevozok-i-upravlenie-na-transporte-po-vidam-bazovaya.pdf [1.69 Mb][Скачать] [Смотреть]
RPUD-matematika-SPO-23.02.01-organizaciya-perevozok-i-upravlenie-na-transporte-po-vidam-bazovaya.pdf [1.34 Mb][Скачать] [Смотреть]
RPUD-nemeckiy-yazyk-23.02.01-organizaciya-perevozok-i-upravlenie-na-transporte-po-vidam-bazovaya.pdf [3.11 Mb][Скачать] [Смотреть]
RPUD-osnovy-filosofii-23.02.01-organizaciya-perevozok-i-upravlenie-na-transporte-po-vidam-bazovaya.pdf [972.04 Kb][Скачать] [Смотреть]
RPUD-russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-23.02.01-organizaciya-perevozok-i-upravlenie-na-transporte-po-vidam-bazovaya.pdf [1.33 Mb][Скачать] [Смотреть]
RPUD-fizicheskaya-kultura-23.02.01-organizaciya-perevozok-i-upravlenie-na-transporte-po-vidam-bazovaya.pdf [1.77 Mb][Скачать] [Смотреть]
test-zaschita-informacii.pdf [888.67 Kb][Скачать] [Смотреть]
testy-dlya-provedeniya-zacheta-po-discipline-avtomatizirovannye-sistemy-upravleniya-23.02.01.pdf [472.52 Kb][Скачать] [Смотреть]

В ПОМОЩЬ АБИТУРИЕНТУ